(زمر9)-آيا کسي که در اوقات شب در حال سجده و ايستاده به عبادت مشغول است و از آخرت مي‏ترسد و اميدوار رحمت پروردگار خويش است مانند از خدا بي‏خبران است ؟ بگو آيا آنها که مي‏دانند و آنها که نمي‏دانند يکسانند ؟ هرگز ولي تنها کساني متذکر مي‏شوند که داراي خرد باشند.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

هم اکنون بيش از 80 درصد فرهنگيان عضو صندوق ذخيره اند .براي بهره گيري از سهم کامل دولت و سود 100 درصد مي توانيد تا 5 در صد حقوق خود،سهام خود را افزايش دهيد

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.

بازنشستگان-بازنشستگی