(فاطر40)-بگو اين شرکايي که به جاي خدا مي‏خوانيد به من بگوييد ببينم چه چيزي از زمين را آفريده‏اند و يا در آسمانها شرکتي دارند و يا ما به ايشان کتابي نازل کرده و در آن از وجود چنين شريکي خبر داده‏ايم و اين مشرکين دليلي بر شرک خود دارند ، نه هيچ يک از اينها نيست بلکه جز اين نبوده که اين ستمکاران به يکديگر وعده غرور مي‏دهند.پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.

بازنشستگان-بازنشستگی